بایگانی‌ها کشف مومیایی در شهر ری - چمدان

برچسب : کشف مومیایی در شهر ری

رئیس پزشکی قانونی: خیلی منتظر مومیایی شهرری بودیم! | رضا شاه وابسته‌ای در ایران برای بررسی مومیایی داشت؟
0
مومیایی منتسب به رضا شاه قطعا در محدوده حرم دفن شد | محل دقیق را مسولان می‌دانند
0
جدیدترین واکنش به مومیایی کشف شده در شهر ری | این جنازه اصلا متعلق به رضاشاه نبود ؛ یک دسیسه بود!
1
اعتراف معتضد به اشتباه تاریخی‌اش | مومیایی پیدا شده بدون شک رضاشاه است | ویدئوی اظهارات معتضد را ببینید
1
مومیایی منتسب به رضاشاه بدون هماهنگی با ما دو بار دفن شد | میراث قدرت دارد اما در چارچوب خودش
0
فرماندار شهر ری: جسد مومیایی کشف شده دفن شد | نمی‌دانم جسد رضا شاه بود یا نه | مسئولیت دفن این جسد با آستان مقدس بود
0
مونسان سکوتش را در مورد ماجرای مومیایی منتسب به رضا شاه شکست | خودمان هنوز ندیده‌ایم | وضعیت مومیایی را از آنها که در اختیارشان است بپرسید
0
مومیایی شهرری دفن شد | تصمیم نهایی با ارشاد است
0
درخواست باستان شناسان برای بررسی مومیایی | سکوت میراث فرهنگی کشف مومیایی را سیاسی کرد
0
تذکر حق‌شناس درباره سرنوشت مومیایی در شورای شهر | مومیایی کشف شده منسوب به کیست؟
0