بایگانی‌ها میراث فرهنگی-سیستان و بلوچستان - چمدان

برچسب : میراث فرهنگی-سیستان و بلوچستان

شهر سوخته
کشف نادر در شهر سوخته ؛ میمون باستانی و اشرافی مُرده در قفس | دفن عجیب میمون همانند کودکان باستان
0
شناسایی بندرگاه قدیمی و آثاری از قرون اولیه اسلامی در چابهار | شناسایی محوطه‌ همطراز با جیرفت در خلیج فارس
0
اوشیدای افسانه‌ای را از آسمان تماشا کنید | ردپای تاریخ در میان هامون ؛ از فردوسی تا رستم دستان
0
کشف و خوانا سازی بقایای دو اتاق سربازخانه در قلعه بمپور
0
دو کوشک و مجموعه بناهای قاجاری قلعه بم پور مرمت شد
0
اقامتگاهی متفاوت در منطقه‌‌ای بکر | اینجا درخت بکارید و تاریخ درو کنید | کلبه آرامش در ۲۰ کیلومتری افغانستان و ۱۰ دقیقه‌ای شهر مهم باستانی ایران
0
شناسایی ۱۰ محوطه از عصر مفرغ تا دوره اسلامی در سراوان
0
آشنایی با میراث ناملموس موسیقی نواحی | بشنوید: لیکو با دونلی بلوچی شیرمحمد اسپندار
0
تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه‌های تاریخی تیس در سیستان و بلوچستان آغاز شد
0
قدیمی‌ترین زن ایرانی را ببینید | تصویر قدیمی‌ترین پیکره کشف شده از یک زن در شهر سوخته
0