بایگانی‌ها ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان - چمدان

برچسب : ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان

مجوزدهندگان ساخت‌ و ساز در حریم کاخ گلستان به هیات تخلفات معرفی شدند | مالک مدعی حق و حقوق شد
0
پلاسکو
آخرین وضعیت پیگیری تخلفات احتمالی میراثی‌ها در پرونده کاخ گلستان ؛ ممکن است ساخت و ساز ادامه پیدا کند | ارتفاع و عرض پلاسکوی جدید بیشتر از قبل نشود
0
ستون‌های غیرمجاز بر سر گلستان سایه انداخت | شاهکار شورای فنی میراث تهران در کاخ نمایان شد
0
شرط نهایی برای صدور حکم توقف ساخت و ساز کاخ گلستان | بررسی تجاوز به حدود مالکیت میراث فرهنگی در کاخ گلستان
0
واکنش سازمان میراث فرهنگی به انتشار اسناد جدید از ساخت و سازهای اطراف کاخ گلستان
0
اسناد جدید از ساخت و سازهای غیرمجاز اطراف کاخ گلستان | معاونت میراث فرهنگی کشور از همه چیز با خبر بوده است
0
بی‌خبری رئیس سازمان میراث فرهنگی از تداوم ماجراهای کاخ گلستان | حاشیه امن شورای فنی تهران تداوم دارد؟ | دیدار مونسان با دادستان برای حفظ حریم تنها بنای ثبت جهانی تهران
0
تخطی مالک ملک مجاور کاخ گلستان از ضوابط اعلام‌شده| اقدامات حقوقی سازمان برای توقف پروژه
0
تذکر حجت نظری درباره ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان | درخواست از معاون رئیس جمهور برای جلوگیری از تخلفات شورای فنی
0
واکنش مدیر حقوقی میراث فرهنگی به ماجرای جنجالی کاخ گلستان | برای شورای فنی وقت تهران متاسفم | احتمال شکایت از مالک ملک خیابان ناصر خسرو | بخشی از ملک متعلق به کاخ است؟
0