بایگانی‌ها تاخیر پرواز - چمدان

برچسب : تاخیر پرواز

هواپیما - ایران ایر
جدول شیوه‌های دریافت خسارت تاخیر یا ابطال پرواز | جزئیات ارائه تخفیف در پروازهای بعدی و تخصیص هتل به مسافران | تکلیف مسافران تورهای گردشگری
0
فرودگاه اهواز
هفت پرواز فرودگاه اهواز به مقصد تهران باطل شد | مسافران قبل از حرکت با فرودگاه تماس بگیرند
0
سه پرواز فرودگاه اهواز باطل شد | تغییر برنامه پروازی شرکت‌های هواپیمایی
0
هواپیما - هما - ایران ایر
تاخیر هشت ساعته پرواز ایران ایر به مقصد آلمان | مسافران سرگردان هستند
0
هواپیما - هما - ایران ایر
ساعت برخی پروازهای مهرآباد تغییر کرد | مسافران وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند
0
فرودگاه - هواپیما
دو پرواز به مقصد نرسیدند | مسافران هوایی پیش از عزیمت با اطلاعات پرواز تماس بگیرند
0
دو شرکت هواپیمایی به خاطر تاخیرهای مکرر اخطار کتبی گرفتند
0
وزیر راه: دلیل لغو شدن پروازها شیادی آژانس‌های مسافرتی است | با آژانس‌های شیاد شدیداً برخورد می‌کنم
0
وضعیت پروازهای فرودگا‌ه‌های مازندران | پروازهای ساری لغو شدند
0
هواپیما - مه در فرودگاه
 لغو ۵ پرواز فرودگاه مهرآباد | اعلام شماره تماس اطلاع از وضعیت پروازها
0