چمدان : سردار محمد شرفی با اشاره به پایان روند بازگشت زوار به کشور اظهار کرد:

  •  در هیچ یک از مرزها، مشکل خاصی که روند تردد زائران را با کندی روبه رو کند، وجود نداشته است.
  •  تمام شرایط برای بازگشت زائران از جمله مکان‌هایی مناسب برای اقامت موقت‌ آنها و وسایل حمل و نقل عمومی برای انتقال این عزیزان به شهرهایشان مهیا شده است.
  • از مردم و زائران عزیز نیز خواهش می‌کنیم تا به توصیه‌های ایمنی پلیس توجه کرده و از انجام اقدامات سهل‌انگارانه و مخاطره‌آمیز پرهیز کنند، همچنین زوار محترم می‌توانند در صورت مهیا نبودن وسایل حمل و نقل به سوی مقصد دلخواه و یا لزوم پرهیز از رانندگی به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی از ظرفیت بسیار خوب و شایسته توقفگاه‌ها استفاده کنند تا پس از حل مشکل یا رفع خستگی بتوانند به مسیر خود ادامه دهند.
  • تا کنون بیش از ۷۵ درصد زوار به کشور باز گشته‌اند، شایسته است، زائرانی که با خودروهای شخصی به مرزها مراجعه کرده‌اند هنگام تحویل گرفتن خودرو خود از پارکینگ ضمن بردباری، حقوق یکدیگر را رعایت کنند، ضمن اینکه رانندگان باید دقیقا محلی که خودرو خود را پارک کرده‌اند به خاطر داشته باشند تا موجب سهولت در ارائه خدمات شود.
  •  هیچ گونه گره ترافیکی و مشکل خاصی در سه مرز مهران، شلمچه و چزابه وجود نداشته است.