چمدان: گردشگران تعطیلات روزهای اخیر که برای گرم کردن خود هیزم به داخل چادر برده بودند براثر انتشار گاز کربن دچار سرگیجه و تهوع شدید شدند.

رضا شفیعی رئیس اورژانس ۱۱۵ گناوه در این زمینه گفت: در این حادثه از مجموع ۹ عضو این خانواده که اهل اقلید فارس بودند ۶ تن شامل ۲ کودک ۶ و ۹ ساله و بقیه ۱۷، ۲۷، ۳۶ و ۵۴ ساله دچار گازگرفتگی شدند که نیروهای اورژانس با اکسیژن تراپی، سرم و تزریق دارو آنان را مداوا و به بیمارستان انتقال دادند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ گناوه گفت: ۲ گردشگر در حین انتقال به بیمارستان سرگیجه و تهوع شدید داشتند که اکنون حال همگی آنان رضایت بخش است.