چمدان: سید فرید موسوی افزود: دور دوم بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی برگزار شد که در این جلسه نظرات شورای عالی استان‌ها استماع شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور مفصل در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده بحث و بررسی صورت گرفت به ایرنا گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها برای سفرهای درون شهری ۵ درصد مالیات از کل مبلغ بلیط اخذ می‌کنند، ولی با توجه به اینکه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد مالیات از سفرهای هوایی اخذ می‌شود ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از این سفرها حذف کردیم.

وی اضافه کرد: در شور دوم ادامه بررسی مالیات بر ارزش افزوده چند ماده که از پیشنهادات شورای عالی استان‌ها بود در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در لایحه گنجانده شد. شهرداری‌ها از بلیط‌های بین شهری مانند قطار، اتوبوس و هواپیما ۵ درصد عوارض می‌گرفتند، این پنج درصد کما فی السابق پا بر جاست و تغییری نکرده است.