چمدان: شهرام علیمحمدی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال مجوز ۴۲ دفتر نیز برای یک تا سه ماه از فعالیت محروم شدند.

وی با بیان اینکه در شهریور ماه نیز ۱۴۵ بازدید نظارتی از دفاتر گردشگری استان تهران صورت گرفته است گفت: در این ماه ۲ مورد لغو مجوز، ۱۸ مورد تعلیق، ۶ مورد درخواست موقت تعطیلی دفتر و صدور ۲۱ دفتر جدید صادر شد.

علیمحمدی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده ۲۹۰ موسسه راهنمای گردشگری نیز صادر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰ هتل با ظرفیت ۱۵ هزار و ۳۰۲ تخت، ۱۱۴ مهمانپذیر با ۶ هزار و ۶۶۷ تخت، ۲۵ هتل آپارتمان با ۱۳۹۵ تخت، ۱۲۳ اقامتگاه خوابگاهی با ظرفیت هشت هزار و ۵۵۰ نفر و ۱۱۴ مهمانپذیر در سطح استان فعالیت دارند به ایرنا گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۵ دفتر گردشگری و مسافرتی در سطح استان تهران فعال هستند.