چمدان : مراکز اقامتی برتر ایران در وب‌سایت جهانی TripAdvisor تا تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۸ به شرح زیر است:

۱ – هتل ویانا (اصفهان)
۲ – هتل ایران (اصفهان)
۳ – هتل‌ زندیه (شیراز)
۴ – هتل‌آپارتمان هشت بهشت (اصفهان)
۵ – هتل نووتل فرودگاه امام خمینی (تهران)
۶ – هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران)
۷ – هتل اسپیناس پالاس (تهران)
۸ – هتل ایبیس فرودگاهی امام خمینی (تهران)
۹ – هتل مرکزی ایران (تهران)
۱۰ – هتل مشیرالممالک (یزد)

۱۰ هتل برتر تهران نیز به شرح زیر است: در این رده‌بندی هتل نووتل فرودگاه امام خمینی ( ره ) به صدر جدول بهترین هتل‌های تهران بازگشت.

۱ – هتل نووتل فرودگاهی امام خمینی (ره)
۲ – هتل اسپیناس خلیج فارس
۳ – هتل اسپیناس پالاس
۴ – هتل ایبیس فرودگاهی امام خمینی (ره)
۵ – هتل مرکزی ایران
۶ – هتل اسکان فرصت
۷ – هتل نیلو
۸ – هتل پارسیان آزادی
۹ – هتل اسکان الوند
۱۰ – هتل مشهد