چمدان : یزد، مهریز، روستای سریزد؛ می‌گویند یزد کهن از اینجا شروع می‌شده جایی که در آن بازمانده‌های یک تاق بزرگ وجود دارد، تاقی که آن را دروازه یزد یا فرافر می‌دانند. شهری که یونانیان به زبان خودشان آن را ایساتیس می‌گفتند.

از سوی دیگر برخی این بنا را بازمانده بقعه‌ای چهار ضلعی به جای مانده از دوره اسلامی می‌دانند. متاسفانه در تمام این سال‌ها هرگز کاوش باستان‌شناسی در این منطقه انجام نشده تا اطلاعات بیشتری از آن به دست بیاید، حتی این تاق کهن نیز مرمت نشده تا از تخریب و فرسودگی دور بماند، اما تا همچنان دروازه فرافر پابرجاست در سفر به یزد بازدید از این تاق زیبا و روستای سریزد که حدود ۳۰ دقیقه با شهر یزد فاصله دارد را از دست ندهید.

دروازه فرافر | عکس: آیسان زرفام
دروازه فرافر | عکس: ایسان زرفام