چمدان:  داود محمدی رئیس حراست ویژه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا  گفت:همزمان با روز راهنمایان اقدامی در حوزه گردشگری انجام و اولین کد رمز سیستمی ایجاد شد که در آن همیشه صحبت بسیار بود. برخی می گفتند این کد باید توسط وسایل حمل و نقل انجام گیرد اما از سال گذشته تا امسال، انجام این کار طول کشید تا اینکه بالاخره محقق شد.

وی افزود: این کد از لحظه ورود اتباع خارجی در مرز ایجاد می شود. چون اکنون با تدابیر نظام، گذرنامه اتباع خارجی ممهور به مهر نمی شود و الصاق روادید را نداریم. اکنون این کد ۱۶ رقم دارد که هر کدام از اعدادش بیانگر یک مفهوم است. سیاست ما آسان سازی و ساده کردن روند ورود اتباع خارجی به ایران است.

سرهنگ محمدی همچنین درباره حضور بدون ویزا گردشگران در مناطق آزاد گفت: اکنون شاید منطقه آزاد اروند بیش از یک میلیون گردشگر داشته باشد که با همکاری پلیس مهاجرت بالاخره توانستیم بعد از ۱۲ سال این اقدام را انجام دهیم که توریست‌ها بتوانند از این منطقه بدون ویزا به کیش بروند.