چمدان: محمد حسن طالبیان درباره کاشی‌هایی که گزارش فروش آنها به قیمت یورویی در سایت چمدان منتشر شده بود، به خبرنگار چمدان گفت: طراحی از کاشی‌های قاجاری و ساخت نمونه آنها نه تنها مشکلی ندارد که در جهت ترویج هنر کاشی‌کاری ایرانی است. با این وجود اما فروش کاشی‌های تاریخی کنده شده از بناهای تاریخی جرم است.

او با اشتباه خواندن کهنه سازی کاشی‌ها نیز افزود: اگر کاشی‌ای ساخته شود و به قصد طوری جلوه داده شود که این کاشی قدمت قاجاری دارد نیز این کار تقلب و جرم است. به طور کلی اگر کسی تلاش کند که یک اثر تاریخی را بازسازی کند و اثر تازه را به عنوان یک اثر قدیمی بفروشد این کار جرم است.

معاون میراث فرهنگی کشور همچنین اظهار کرد: از سال گذشته خرید و فروش تزیینات وابسته به معماری که قدمت تاریخی دارند، جرم محسوب می شود و با آن قاطعانه برخورد می‌کتیم. همچنین موضوع این کاشی‌ها در شیراز را نیز پیگیری خواهم کرد.

  اسناد فروش کاشی‌های تاریخی شیراز به قیمت ارزی | فروش کاشی تاریخی در یکی از معروفترین اماکن تاریخی شیراز
  موضوع فروش کاشی‌ها پیگیری شد | کاشی‌های تاریخی برای فروش نیست

گفتنی است روز گذشته پس از انتشار گزارش چمدان درباره فروش کاشی‌های تاریخی در شیراز، در حالی که برچسب قیمت روی این کاشی‌ها نمایان بود، اداره کل میراث فرهنگی شیراز ابتدا این کاشی ها را نمونه‌های غیر قابل فروش خواند و بعد در توضیحاتی دیگر اعلام  کرد که «هنرمندان با الگو برداری از چند کاشی نمونه در ویترین این مسجد، کاشی های مشابه  آن را تحت عنوان «کهنه کاری»  تولید و با قیمت های مشخص به گردشگران داخلی و خارجی عرضه می کنند.»