چمدان: در حالی که وزارت خارجه آمریکا، ایران را در فهرست کشورهای ناایمن طبقه‌بندی و به آمریکایی‌ها توصیه کرد از سفر به ایران بپرهیزند، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ایران را در لیست مقاصد پیشنهادی سفر شهروندان آمریکایی قرار داد.

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توییتی کنایه آمیز نسبت به طبقه بندی وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد.

کنایه معاون رییس جمهور به وزارت خارجه آمریکا درباره سفر نکردن مردم آمریکا به ایران