چمدان :  علیرضا عسکری رئیس دانشگاه هنر شیراز و عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه شیراز به آخرین دستاوردهای کاوش های باستانی در تل آجری شهر پارسه (تخت جمشید) اشاره کرد و گفت: (تل آجری) یکی از محوطه های هخامنشی و ارزشمند فارس است که بنا به کشفیات اخیر دروازه ورودی شهر پارسه و تخت جمشید بوده است.

به گفته وی، تل آجری از نظر معماری شباهت بسیاری به دروازه شهر بابل دارد و طبق شواهد موجود این دروازه با آجرهای لعابدار رنگی ساخته و تزیین شده است.

عسکری با بیان این که نقوش سنگی و آجری و کتیبه ها و ابزارهای سنگی متعددی از این محوطه تاریخی به دست آمده است افزود: این محوطه دارای ابعادی ۳۰ در ۴۰ متر مربع با کریدوری در وسط بوده که در دوره هخامنشیان و در زمان حکومت کوروش و کمبوجیه ساخته شده است.

وی بر لزوم حفاظت و نگهداری از این محوطه تاریخی تاکید کرد و گفت: طی یک دهه اخیر با همکاری دانشگاه بولونیا در ایتالیا محوطه تاریخی تل آجری مورد کاوش های باستان شناسی قرار گرفت.

خبرجنوب نوشت: رئیس دانشگاه هنر شیراز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تخت جمشید قلب تاریخی ایران از نظر شکوه معماری محسوب می شود، افزود: محوطه اطراف تخت جمشید که امروزه به زمین های کشاورزی بدل شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طبق بررسی های ژئوفیزیکی که صورت گرفت این محوطه دارای لایه های تاریخی است که باید حفاظت شود.

عسکری به انعقاد تفاهم نامه های متعدد حفاظتی و مرمتی با دانشگاه های ایتالیا اشاره کرد و گفت: مستند نگاری حفاظت باستان شناسی و مرمت در مجموعه جهانی تخت جمشید در دستور کار است و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده تفاهم نامه جدیدی نیز به زودی در این حوزه ها با ایتالیایی ها منعقد خواهد شد.

وی در ادامه از حفاظت مجموعه جهانی تخت جمشید با کمک و حمایت یک خیر ایتالیایی خبر داد و گفت: یک خیر ایتالیایی بالغ بر ۲۵۰ هزار یورو برای اقدامات حفاظتی تخت جمشید هزینه خواهد کرد.

عسکری ادامه داد: این رقم به عنوان مجموعه کارهای حفاظتی در تخت جمشید هزینه خواهد شد.

رئیس دانشگاه هنر شیراز با اشاره به این که لایه های کاوش در محوطه تخت جمشید مورد مطالعه و تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، افزود: در این محوطه هایی که مورد کاوش قرار گرفته از انواع چشم مصنوعی، سر پیکان، قطعاتی از طلا و ابزار بازی و کتیبه ها و سفال های متعدد کشف و همگی تاریخ گذاری شده اند.