چمدان:  نیروهای مبارزه با مواد مخدر پلیس استان ترابزون ترکیه، طی عملیاتی یک خودرو با پلاک ایران که در باک آن ۲ کیلوگرم و ۱۱ گرم مواد روانگردان و ۶۸۲ گرم آدامس مخدر جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

این خودرو از شهرستان دوغوبایزید استان آغری وارد ترکیه شده و دو ایرانی سرنشین آن نیز به جرم «قاچاق مواد مخدر» بازداشت شدند.

روند رسیدگی قانونی پرونده افراد مذکور در شعبه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ترابزون ادامه دارد.