چمدان :  مهدی آذریان سرپرست هیأت باستان شناسی گفت :تپه گِل پُختی در بخش مرکزی شهرستان تنگستان و در یک کیلومتری غرب شهر اهرم در میان نخلستان ها و زمین های زراعی واقع شده و تا رودخانه فصلی باهوش حدود ۵۰ متر فاصله دارد.

او با اشاره به اینکه این تپه یکی از آثار بسیار مهم و ارزشمند استان بوشهر و شهرستان تنگستان به شمار می رود تصریح کرد : در سال های گذشته این محوطه در معرض آسیب های جدی از جمله انجام عملیات شخم زنی و تسطیح برای کاشت نخیلات قرار گرفته و بخشهایی از آن تخریب شده است.

به گفته این باستان شناس ، تپه گل پختی دارای ارتفاع ۶متری یکی از معدود تپه های حوزه پس کرانه خلیج فارس بوده و در برگیرنده آثار و شواهد استقرار در دوران پیش از تاریخ و تاریخی است.

این باستان شناس اظهار داشت : تعیین عرصه و حریم تپه گل پختی در فاز اول و کاوش و مطالعات آن در فاز دوم می تواند در پر رنگ کردن حضور اقوام ایرانی در دوران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی در سواحل و پس کرانه های خلیج فارس نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد و از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند.

آذریان خاطر نشان ساخت که تپه گِل پُختی در سال ۱۳۸۵ به شماره ۱۶۲۳۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.