چمدان: واحه داخله یکی از فضاهای سبز مهم صحرای غربی مصر است که گروهی از باستان‌شناسان محلی در آنجا کشف نادری انجام داده‌اند. این کشف کوزه‌ای از سکه‌های طلا در کشوری است که در آن ضرب سکه فقط در پایان دوره فراعنه آغاز شده است.

این باستان‌شناسان کوزه کوچکی را یافتند که با درپوش گلی مهر و موم شده بود.

این کوزه محتوی ۱۰ سکه طلا مربوط به دوره رُمی‌یونانی و امپراتور کنستانتین دوم (۳۳۷ تا ۳۶۱ میلادی) پسر کنستانتین کبیر است و روی سکه‌هایش تصویر نیم‌تنه امپراتور حک شده است.

  کشف ۳۰۰ سکه طلا عصر رم درون کوزه | جواهری به ارزش میلیون‌ها یورو
  تصاویر لوح ۱۸۰۰ ساله تکالیف مدرسه │ کودکان مصر باستان هم مشق شب داشتند!