چمدان: یورو مسافرتی در شعب بانک ملی با قیمت حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رود. پیگیری‌های چمدان حاکی است که با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، ارز مسافرتی نیز کاهش قیمت محسوسی داشته و امروز هر یورو مسافرتی به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در حال فروش است.

همچنین شواهد و اعلام بانک‌ها از فروکش کردن موج خرید ارز مسافرتی از بانک حکایت دارد. پیش از این هر یورو مسافرتی تا ۱۸ هزار تومان نیز قیمت گذاری شده بود.

متقاضیان برای خرید ارز مسافرتی باید بلیت، گذرنامه و روادید (برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) را به بانک یا صرافی ارائه کند. هر مسافر فقط یک بار در سال می‌تواند از شعب بانک ارز مسافرتی دریافت کرده و سقف آن برای کشورها متفاوت است؛ به گونه‌ای که برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع حداکثر ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا ۱۰۰۰ یورو به مسافر پرداخت خواهد شد.

عملیات فروش ارز مسافرتی در شعب میرداماد، اسکان، مرکزی، بازار، امام حسین، هفتم تیر، استاد معین و کاشف انجام می‌شود.

شعب دیگر بانک ملی روی ارز مسافرتی در بیلبوردها و استندهای خود را پوشانده‌اند.