چمدان: گنبد مشتاقیه یا سه‌ گنبد در کرمان مقبره‌ای متعلق به دوره قاجار است که در شرق مسجد جامع کرمان بنا شده و مزار عرفای نامداری همانند مشتاق علیشاه است.

این محوطه ابتدا مزار میرزاحسین‌خان جد اعلای سادات معروف به میرحسینی کرمانی بوده است. پس از قتل مشتاق در سال ۱۲۰۶ او را در مقبره میرزا حسین خان دفن کردند و از آن پس این آرامگاه به مشتاقیه معروف شده‌ است. این آرامگاه از تزئینات معماری ارزشمندی همچون مقرنس و کاربندی برخوردار است.

این بنا ۳ گنبد دارد که ۲ گنبد آجرکاری و دیگری خشتی است. این گنبدها روی سه مقبره مشتاق علیشاه، شیخ اسماعیل و کوثر علیشاه بنا شده‌اند.

مشتاق علیشاه در تاریخ هنر ایران و موسیقی سنتی هم بسیار اهمیت دارد چرا که او سیم چهارمی به سه تار اضافه کرده‌ است و این سیم به سیم مشتاق شهرت دارد.

گنبد مشتاقیه در فهرست میراث ملی ثبت شده است اما مشاهدات خبرنگار چمدان نشان می‌دهد که اکنون وضعیت مناسبی ندارد.

در جای جای محوطه‌ این بنا سنگ‌نبشته‌هایی رها شده‌ است و گنبد‌ها ترک برداشته‌اند و بخشی از کاشیکاری آنها نیز کنده‌ شده‌ است.

تصاویر چمدان از وضعیت نامناسب گنبد مشتاقیه را در زیر ببینید:

آرامگاه مشتاق علیشاه| عکس: آیسان زرفام
کاشی‌های ریخته گنبدمشتاقیه | عکس: آیسان زرفام
سقف بنای آرامگاه گتبد مشتاقیه | عکس: آیسان زرفام
کاشی‌های ریخته گنبدمشتاقیه | عکس: آیسان زرفام

 

 

کاشی‌های ریخته گنبدمشتاقیه | عکس: آیسان زرفام

 

ترک روی یکی از گنبد‌ها |عکس: آیسان زرفام
آرامگاه شیخ اسماعیل | عکس: آیسان زرفام
محوطه گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
محوطه گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
محوطه گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
حیاط گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
حیاط گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
حیاط گنبد مشتاقیه | عکس:آیسان زرفام
تزئینات سقف گنبد مشتاقیه | عکس: آیسان زرفام