چمدان: کاروانسرا و بازار شمس‌السلطنه با مساحتی حدود ۴۰۰۰ مترمربع در شهر نراق مجموعه‌ای است که  قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد و محمد نراقی معروف به حاجی خان از رجال و ثروتمندان دوره قاجار، آن را ساخته که به دخترش شمس‌السلطنه به ارث رسیده است.

شمس السلطنه که زنی تحصیل کرده بوده و در اروپا آموزش دیده و زبان فرانسه می‌دانسته در جوانی از دنیا می‌رود و پس از فوت او ورثه بنا را وقف تحصیل افراد بی‌بضاعت می‌کنند.

این مجموعه شامل راسته بازار، تاجر سرا و کاروانسرا است.

شمس‌السلطنه
کاروانسرا و بازار شمس‌السلطنه

در مجموعه بازار و کاروانسرا تزئینات زیبای دوره قاجار از جمله درب‌های گره کاری شده دیده‌ می‌شود.

کاروانسرای شمس السلطنه دو طبقه دارد، طبقه اول محل نگهداری چهارپایان و طبقه دوم استراحتگاه است.

بازار شمس السلطنه به طول ۲۰۰ متر از  آجر و سنگ و خشت خام تشکیل شده‌ و کاشی کاری‌ها و شمسه‌های زیبایی نیز سقف چهارسوق و برخی دیگر از بخش‌های بازار را زینت داده‌ است.

شمس‌السلطنه
کاروانسرا و بازار شمس‌السلطنه

تاجرسرای این مجموعه سرای معاون الممالک نامیده می‌شود و حجره رئیس التجار هم در این بخش قرار دارد. سردر آب انباری نیز در این مجموعه دیده‌ می‌شود.

مجموعه بازار و کاروانسرای شمس السلطنه به شماره ۱۶۴۵ در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است.

شهر نراق در استان مرکزی، جزئی از شهرستان دلیجان به حساب می‌آید.

این شهر دارای جاذبه‌های تاریخی مختلف همانند مجموعه شمس‌السلطنه و مسجد جامع است.

شمس‌السلطنه
کاروانسرا و بازار شمس‌السلطنه
  سرنوشت بانک شاهی اراک | تملک اولین بانک استان مرکزی در مجموعه بازار تاریخی اراک