چمدان: مهدی کاهه با بیان این مطلب افزود: حسب گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان قم، دستورات قضایی جهت تکمیل تحقیقات در این خصوص صادر و در نهایت متهم شناسایی و دستگیر و با قرار قانونی بازداشت موقت به زندان معرفی گردید.

وی افزود: پرونده وی با صدور کیفرخواست جهت محاکمه به دادگاه کیفری ۲ استان قم ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اداری بیش از پیش با جدیت و قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است ادامه داد: مجموعه دستگاه قضایی قم از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و … بیش از پیش با جدیت و قاطعیت بر روند فعالیت‌های ادارات و نهادهای مختلف نظارت نموده و با متخلفین برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.

  علت بازداشت یکی از مدیران میراث فرهنگی تهران مشخص شد | مدیران یک آژانس مسافرتی هم دستگیر شدند
  واکنش یک مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی به بازداشتی‌های چند روز گذشته | ممکن است تعدادی از کارمندان را احضار کنند
  سرنوشت میراثی‌های بازداشت شده در قزوین | بازگشت دو مدیر میراث قزوین به محل کار ممنوع شد | برخی متهمان آزاد شدند