کارت دعوت از ناصرالدین شاه برای افتتاح برج نیمه کاره ایفل از طرف فلیکس فوره رئیس جمهور فرانسه

منبع: کانال تاریخ سفید و سیاه جهان