چمدان:  رد پای خاطرات آبادان را باید در چند محله دنبال کرد، محله‌هایی که بیشترشان با نام شرکت نفت پیوند خورده و معروف ترینشان «بریم»، یادآور زندگیِ آن دوره کارکنان رده بالای شرکت نفت است.

محله «بریم» با خیابان کشی‌های زیبا و متفاوت، ویلاهایی با حیاط زیبا و پرچین و تاب فلزی و خیابان‌های پیچ در پیچ می‌رود و می‌رود، از جلو «فلت»ها عبور می‌کند از «انکس» هم می‌گذرد تا به ساختمان‌های تشریفات می‌رسد و در نهایت به ساختمان تشریفات شماره ۳٫

بعد از ساختمان شماره ۳ دیگر چیزی نیست، تل خاکی است سنگر مانند یادگاری از روزهای دفاع و پشت آن اروندرود که روزگاری به تنهایی چشم انداز دلنواز ساختمان تشریفات شماره ۳ بود.

«ساختمان شماره ۳ با زیربنایی ۶۲۵ متری در زمینی به وسعت ۷۵۰۰ متر ساخته شده‌ است و در زمان جنگ بیشترین صدمه را دیده‌ است، ترکش‌های بسیار خورده، هر ساختمان دیگری بود فرو می‌ریخت اما این بنا آنقدر پی‌ریزی قوی دارد که پابرجا مانده‌ است.»

آبادان
ساختمان تشریفات شماره ۳ آبادان که روزی اقامتگاه پهلوی دوم در آبادان بوده‌ است | عکس: آیسان زرفام

این صحبت‌های ساسان بامداد صوفی، مجری طرح موزه‌های نفت است. او ادامه می‌دهد: «محوطه حیاط گمانه زنی شده، آنجا بقایای فواره و جدول کشی پیدا کردیم. در زمان جنگ از این قسمت‌ها خاک جمع کرده‌اند تا پشت اروند تپه درست کنند.»

ساختمان تشریفات شماره ۳ که سال‌هاست رها شده و به تازگی در فهرست میراث ملی جای گرفته، دو طبقه است و در طبقه دوم بقایای ۶ اتاق به جای مانده و از طبقه اول هم سالن‌های تشریقات به جای مانده‌ است.

صوفی ادامه می‌دهد: «ساخت بنا به دوره پهلوی دوم برمی‌گردد، اینجا محل اقامت محمدرضا پهلوی در آبادان بوده و به شرکت نفت تعلق دارد. قرار است این بنا پس از مرمت به شکل قبلی دربیاید و به موزه تبدیل شود.»

اگرچه این ساختمان پابرجاست اما آثار تخریب و جای ترکش‌های بسیاری در آن مانده که قرار است بخشی از آنها حتی بعد از مرمت هم بماند و از سرگذشت آن روایت کند. ساختمان تشریفات شماره ۳ آبادان که نمونه‌ای شاخص از معماری معاصر ایران است اگرچه سال‌ها رها شده اما تاریخ برای آن هنوز تمام نشده است.

آبادان
بعد از ساختمان انکس در انتهای محله بریم ساختمان شماره ۳ دیده می‌شود | عکس: آیسان زرفام
طبقه اول کاخ به سالن‌های تشریفات تعلق دارد | عکس: آیسان زرفام
این ساختمان کاخ مانند ۶۲۵ متر مربع مساحت دارد | عکس: آیسان زرفام
عکس‌ها و نقشه‌های قدیمی مرمتگران را راهنمایی می‌کنند | عکس: آیسان زرفام
عکس‌ها و نقشه‌های قدیمی مرمتگران را راهنمایی می‌کنند | عکس: آیسان زرفام
عکس‌ها و نقشه‌های قدیمی مرمتگران را راهنمایی می‌کنند | عکس: آیسان زرفام
طبقه دوم کاخ ۶ اتاق خواب مستر را در خود جای داده‌ است | عکس: آیسان زرفام
جنگ و سپس رهاشدن بنا، صدمات بسیاری به آن زده‌ است | عکس: آیسان زرفام
این ساختمان پس از مرمت به شکل اولیه خود باز می‌گردد | عکس: آیسان زرفام
جلوی کاخ که امروز با فنس محصور شده در گذشته چشم‌اندازی به اروندرود داشته‌ است | عکس: آیسان زرفام
ترکش‌ها دیوار بنا را سوراخ سوراخ کرده‌اند | عکس: آیسان زرفام
بخشی از جای ترکش‌ها به یاد تاریخ این ساختمان نگه داشته می‌شوند و پشت شیشه‌ای به نمایش در می‌آیند |عکس: آیسان زرفام
عمارت کاخ مانند ساختمان شماره ۳ تشریفات |عکس: آیسان زرفام
کاخ کوچکی که ساختمان شماره ۳ تشریفات نام دارد | عکس: آیسان زرفام