چمدان: حمیده چوبک عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی و مدیر پایگاه الموت از دی ماه سال ۹۲ بر مسند ریاست پژوهشکده باستان شناسی نشست و پس از ۴ سال با پایان دوران خدمت و آغاز دوران بازنشستگی ریاست پژوهشکده را به شخص دیگری واگذار می‌کند.

بر اساس شنیده‌ها سرپرستی پژوهشکده باستان شناسی در حال حاضر به بهروز عمرانی سپرده شده است. او فردی علمی، اجرایی، اداری و دانش آموخته دکترای باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس است. عمرانی پیش‌تر رئیس میراث فرهنگی ارومیه بود. این باستان‌شناس سپس معاون میراث فرهنگی تبریز شد. او در حال حاضر معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است.

گفته می‌شود جبرییل نوکنده یکی از گزینه‌های اصلی ریاست پژوهشکده باستان شناسی است.