چمدان : منشور کوروش برای ما ایرانیان که کوروش پادشاه هخامنشی را از اخلاف خود می‌دانیم، اهمیت بسیاری دارد، تصویر این منشور را در ابعاد و اندازه‌های مختلف منتشر می‌کنیم و از اینکه اولین بیانیه حقوق بشر منتسب به پیشینیان ماست افتخار می‌کنیم اما شاید تعداد کمی از ما بدانیم که این منشور دقیقا در مورد چیست، به چه خطی نوشته شده و چگونه کشف شده‌است. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می کنیم:

  • منشور کوروش به خط اکدی نوشته شده است.
  • منشور کوروش بیش از ۲۵۵۰ سال پیش به وجود آمده است.
  • این منشوردر سال ۱۲۵۸ خورشیدی در عراق جایی نزدیک شهر باستانی بابل در کاوش‌های باستان‌شناسی از زیر خاک بیرون آمد.
  • نام باستان شناسی که این منشور را پیدا کرد «هرمزد رسام» بود.
  • منشور کورش پس از کشف به موزه بریتانیا منتقل شد و از همان زمان در این موزه نگه‌داری می‌شود چرا که موزه بریتانیا به کنوانسیون استرداد آثار تاریخی نپیوسته بود و منشور را که برای بررسی به آنجا فرستاده شده‌بود پیش خود نگه داشت.
  • این منشور تا کنون دو بار به ایران آمده، اولین بار در زمان پهلوی دوم برای جشن‌‌های ۲۵۰۰ ساله که در برج  آزادی به نمایش درآمد و بار دوم در سال ۱۳۸۹ که در موزه ملی جای گرفت.
  • کوروش پس از فتح بابل بر خلاف آنچه رایج بود نه مردم شهر را غارت کرد ونه اجازه داد که معابد و پرستشگاه‌های مردم مورد آسیب قرار بگیرد او در سخنرانی خود به مردم بابل گفت که آزاد هستند خدایان خود را بپرستند و زندگی خود را داشته باشند، مردم بابل آنقدر شگفت زده شدند و نسبت به این مساله ناباور بودند که صحبت‌های کوروش را مکتوب کردند تا مطمئن باشند خلاف آن صورت نمی‌گیرد و  به این شکل منشور کوروش به وجود آمد.
  • منشور کوروشی که در موزه ملی و همچنین در سازمان ملل متحد است، دو نمونه کپی از منشور واقعی است که به صورت نمادین در این دو  مکان قرار گرفته‌است.