چمدان: در این سفر جلسات مذاکرات B2B در ۵ گروه گردشگری و حمل و نقل مسافری (ریلی، هوایی، اتوبوس دریایی)، کشاورزی شامل محصولات پروتئینی، نهاده ها و محصولات کشاورزی، آبزی‌پروری، غلات، توسعه فعالیت‌های بازرگانی، خدمات فنی ومهندسی، صادرات و واردات, همکاری‌های  بانکی، مبادلات دانشگاهی، علمی، فناوری و گردشگری سلامت برگزار شد.