چمدان: شهریور ماه همیشه یکی از ماه‌های داغ سفرهای خارجی محسوب می‌شود، آخرین فرصت‌ها پیش از شروع مدارس و همزمان شدن آن با تعطیلات وسط هفته‌، قیمت بلیت هواپیمای تهران به استانبول را به اوج رسانده و ایرلاین‌ها را به رقابت برای افزایش قیمت.

پرواز یک طرفه تهران به استانبول در حال حاضر برای روزهای پیش رو از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر چند پس از تعطیلات قیمت‌ها مقداری کاهش پیدا می‌کنند اما همچنان حداقل قیمت‌ها در مرز ۲ میلیون تومان خواهد بود.

قیمت‌های این پرواز در دو روز آینده از بیش از ۳ میلیون تومان آغاز می‌شود.

پروازهای برگشت از استانبول نیز هر چند در حداقل‌ها قیمت کمتری دارند اما قیمت‌های برگشت برای روزهای بعد از تعطیلات حوالی ۲ میلیون تومان است.

به گزارش چمدان، پیش بینی می‌شود این روند قیمتی تا اواخر شهریور ماه ادامه داشته باشد و پس از آن با آغاز فصل مدارس و پاییز از قیمت‌ها پرواز به استانبول کاسته شود.