چمدان: آخرین روزهای تعطیلی نوروز ۹۸ قیمت بلیت هواپیما دوباره سر به فلک کشید. قیمت بلیت هواپیمایی که در سال اخیر ثابت کرده زیر بار هیچ دستور و بخشنامه‌ای نمی‌رود در روزهای اخیر دوباره سر به فلک کشیده است. در کنار حجم سفر برگشت نوروزی، مسدود بودن برخی جاده‌ها به ویژه مسدود بودن خط راه آهن جنوب نیز منجر به افزایش قیمت پروازها در روزهای اخیر شده است.

در حال حاضر قیمت پروازهای برگشت به پایتخت به چندین برابر حالت معمولی رسیده است.

حداقل قیمت پرواز تفلیس به تهران
حداقل قیمت پرواز استانبول (سبیها) به تهران
حداقل قیمت پرواز قشم به تهران
حداقل قیمت پرواز مشهد به تهران
حداقل قیمت پرواز کیش به تهران