چمدان: اینفوگرافی زیر که بر اساس اطلاعات سایت یونسکو تهیه شده نشان می‌دهد که کدام کشورها بیشترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارند و همچنین از وضعیت پراکندگی آثار ثبت شده در ایران خبر می‌دهد.

 

گرافیک: پدرام آقایی