بخش کمتر دیده‌‌شده‌ تاریخ خراسانِ عهد نادری │ فیلمی شگفت‌انگیز از ارگ فورگ را ببینید
  قلعه بابک ؛ محل استقرار بابک خرمدین | تصاویر قلعه جاودانه در زیبایی‌های ارسباران
  تصاویر زندان باستیل در خوزستان! | نمای کاخ آپادانا از قلعه فرانسوی‌ها