تصاویر و گزارش اختصاصی چمدان از آخرین وضعیت کافه نادری | حیاط کافه نادری از مزایده خارج شد