بزرگ‌ترین عبادتگاه جهان | معبدی به وسعت ۱۶۲ هکتار
  تصاویر قدیمی‌ترین عبادتگاه جهان | تپه باستانی با قدمت بیش‌ از ۱۱ هزار سال