چمدان: براساس روایت‌ها صبح ۲۲ بهمن باقی مانده اهالی دربار، کاخ نیاوران را که محل اصلی زندگی پهلوی دوم بود را ترک کرده بودند. گارد حفاظت شاه نیز حدود ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح ۲۲ بهمن بدون درگیری کاخ نیاوران را تحویل جوانان انقلابی داد. گفته می‌شود که خدمه حتی کلیدها را تحویل دادند و بعد با بلندگو اعلام کردند که کاخ را ترک کرده‌اند.

ظهر ۲۲ بهمن، جوانان انقلابی کاخی که مهمترین محل زندگی و کار محمدرضا پهلوی بود را در اختیار داشتند و به گوشه و کنارش سرک می‌کشیدند. گفته می‌شود که در جریان تسخیر کاخ نیاوران و بعد از آن، هیچ یک از اشیای خانواده سلطنتی از کاخ خارج نشده است. در زمان فتح کاخ نیاوران عکاسانی نیز همراه شدند و تصاویر وضعیت کاخ و حضور جوانان انقلابی در آن را ثبت کردند. تصاویر زیر بخشی از آرشیو به جا مانده واقعه فتح کاخ سلطنتی نیاوران است.

  وقتی شاه از کاخ رفت | تصاویر تاریخی خبرنگار بی بی سی از کاخ نیاوران

 

تانک‌ها در ورودی کاخ نیاوران | منبع: setboun.com
در ورودی کاخ سلطنتی نیاوران | منبع: setboun.com

نمای کاخ اصلی نیاوران | منبع: setboun.com

داخل کاخ اصلی نیاوران | منبع: setboun.com
سالن سینما کاخ اصلی نیاوران | منبع: setboun.com