چمدان: کلیسای جامع ۸۵۰ ساله نوتردام پاریس دوشنبه عصر ساعت ۱۸:۵۰ به‌ وقت محلی در اثر حادثه‌ای که گفته‌ می‌شود در طول عملیات مرمت به‌ وجود آمده است دچار حریق شد و طی آن، سقف و مناره چوبی این مناره آتش گرفت.

۴۰۰ مامور آتش‌نشانی موفق شدند تا بامداد روز سه‌شنبه آتش را خاموش و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کنند. به‌ این‌ ترتیب، ساختمان و دو برج اصلی و بسیاری از اشیای با ارزش داخل آن سالم ماند.

اما اتفاق دیگری هم که سبب نجات بسیاری از مجسمه‌های داخل کلیسا شد، عملیات خروج این اشیاء از کلیسا سه روز قبل از بروز حادثه است.

روز ۱۱ آوریل، کارگران پروژه ۶٫۸ میلیون دلاری مرمت و بازسازی کلیسا بسیاری از مجسمه قرون‌وسطایی را با دقت از کلیسا خارج کرده بودند.

بین مجسمه‌هایی که چند روز قبل از بروز حادثه از نوتردام خارج شده بود مجسمه‌های ۱۲ حواری و چهار مبشر انجیل به چشم می‌خورد.

همچنین زمان وقوع آتش‌سوزی یکی از کشیش‌های کلیسا طی عملی که مردم پاریس آن را قهرمانانه می‌خوانند «تاج خار مسیح» را از آتش نجات داد.

بعضی دیگر از نمادهای نوتردام، به‌ویژه پنجره شیشه‌های رنگی محراب اصلی که قدمتش به قرن ۱۳ می‌رسد سالم مانده است. اما کارشناسان نگران ارگ بزرگی هستند که مقابل این پنجره قرار داشت و احتمال دارد که در اثر فروریختن سقف چوبی، این ارگ زیبا آسیب دیده باشد.

مجسمه مریم باکره و مسیح که در ابعاد واقعی انسان است و در قرن چهاردهم ساخته شده و مجسمه « فرود از صلیب» که در سال ۱۷۲۳ ساخته شده هم از آسیب‌ها مصون مانده است.

همچنین ناقوس بزرگ کلیسا از هم آتش نجات یافته است.

روز ۱۱ آوریل، کارگران پروژه ۶٫۸میلیون دلاری مرمت و بازسازی کلیسا بسیاری از مجسمه قرون‌وسطایی را با دقت از کلیسا خارج کرده بودند
عملیات انتقال مجسمه‌ها در روز ۱۱ آوریل
روز ۱۱ آوریل، کارگران پروژه ۶٫۸میلیون دلاری مرمت و بازسازی کلیسا بسیاری از مجسمه قرون‌وسطایی را با دقت از کلیسا خارج کرده بودند
مجسمه‌های چهار مبشر انجیل که چند روز پیش از وقوع حادثه از کلیسا خارج شدند
 کارگران چند روز پبش ‌از حادثه، بسیاری از مجسمه قرون‌وسطایی را با دقت از کلیسا خارج کرده بودند
روز ۱۱ آوریل، کارگران پروژه ۶٫۸ میلیون دلاری مرمت و بازسازی کلیسا بسیاری از مجسمه قرون‌وسطایی را با دقت از کلیسا خارج کرده بودند
روز ۱۱ آوریل، کارگران پروژه ۶٫۸میلیون دلاری مرمت و بازسازی کلیسا بسیاری از مجسمه قرون‌وسطایی را با دقت از کلیسا خارج کرده بودند
خروج مجسمه‌ها سه روز پیش‌از وقوع حادثه
از دیگر مجسمه‌هایی که چند روز قبل از بروز حادثه از نوتردام خارج شده بود مجسمه‌های ۱۲ حواری
کارشناسان نگران ارگ بزرگی هستند که احتمال دارد در اثر فروریختن سقف چوبی، این ارگ زیبا آسیب دیده باشد
یکی دیگر از اشیایی که در حادثه آتش‌سوزی سالم مانده است
بعضی از اشیایی که ماموران بعد از خاموش کردن از کلیسا خارج کردند
بعضی از اشیایی که ماموران بعد از خاموش کردن از کلیسا خارج کردند
ناقوس بزرگ کلیسا از هم آتش نجات یافته است
پنجره شیشه‌های رنگی محراب اصلی که قدمتش به قرن ۱۳ می‌رسد سالم مانده است
مجسمه « فرود از صلیب» که در سال ۱۷۲۳ ساخته شده از آسیب‌ها مصون مانده است
مجسمه مریم باکره و مسیح که در ابعاد واقعی انسان است و در قرن چهاردهم ساخته شده از دیگر اشیای نجات یافته است
زمان وقوع آتش‌سوزی یکی از کشیش‌های کلیسا طی عملی که مردم پاریس آن را قهرمانانه می‌خوانند «تاج خار مسیح» را از آتش نجات داد
  کلیسای تاریخی نوتردام در آتش سوخت | متفاوت‌ترین فیلم از لحظه وحشتناک فروریختن برج ناقوس نوتردام؛ کلیسایی با زیباترین معماری گوتیک | تصاویر حادثه تلخ محل زندگی گوژپشت نوتردام!