چمدان : محمد رضا پوینده ضمن تکذیب خبر فوق در گفت‌وگو با خبرنگار چمدان افزود: «امروز ساعاتی در سازمان گردشگری حضور یافتم و دیداری با آقای محب خدایی معاون گردشگری داشتیم و درمورد یکسری مباحث تخصصی صحبت شد. دوستان به محض این که پای ما به ساختمان گردشگری رسید فرصت را غنیمت شمردند و بازار شایعات را داغ کردند.»

او ادامه داد: «فعلا مشغول نوشتن و تدریس هستم و در خصوص بناهای تاریخی، خارج از دولت یکسری فعالیت‌ها انجام می‌دهم اما در سازمان فعلاً پست خاصی ندارم.»

به گزارش چمدان، دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری بیشتر بر روی خط مشی و استراتژی معاونت گردشگری متمرکز است و توافقات ملی اعم از طبیعت‌گردی، بوم‌گردی و …حتی تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها مانند بانک‌ها و پست بانک‌ها، مخابرات‌ و …توسط این دفتر زمینه‌سازی می‌شود تا معاونت گردشگری بتواند با طرف‌های مورد بحث وارد مذاکره شده و درصورت لزوم به عقد تفاهم‌نامه‌ها بپردازد. در توضیحات شرح خدمات این دفتر آمده است:

۱-تدوین و ارایه راهبردها، اهداف وبرنامه های عملیاتی توسعه گردشگری نوین (مذهبی، طبیعت گردی، دریایی، اکوتوریسم، گردشگری سلامت، ورزشی و …

۲-تشکیل کمیته های ملی گردشگری تخصصی نظیر گردشگری مذهبی، طبیعت گردی، دریایی، اکوتوریسم، گردشگری سلامت، ورزشی و …

۳-مطالعه، بررسی و ارایه راهکارها و مکانیسم های اجرایی مناسب برای جلب حمایت و سرمایه گذاری بخش‌های دولتی و غیر دولتی در راستای توسعه گردشگری

۴-تدوین ضوابط و موازین مربوط به شناسایی، تعیین مناطق نمونه طبیعت گردی، گردشگری سلامت ،گردشگری مذهبی … و تصویب آن در کمیته های ملی گردشگری.

۵-تهیه و تدوین دستورالعمل های تخصصی و فنی مؤسسات طبیعت گردی و ارایه به کمیته برای تصویب.

۶-برآورد و پیشنهاد اعتبارات برنامه ها و ارایه روش های استفاده از منابع مالی مطرح در قوانین مربوط.

۷-معرفی مناطق و محدوده های مستعد طبیعت گردی و تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی از طریق اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در این زمینه با همکاری واحدهای ذیربط.

۸-هماهنگی و پیگیری امور مربوط به طرح های گردشگری و برنامه های میان بخشی از قبیل طبیعت گردی، سلامت، مذهبی، دریایی و … در سطح کشور.