چمدان: محسن شیخ الاسلام امروز هفتم اسفند ماه در نشست خبرى خود در مورد خانه قوام الدوله گفت: این بنا اکنون در اختیار ایکوموس است و ایکوموس یک نهاد عمومى فرهنگى است که کاربرى آن متناسب با خانه قوام الدوله است.

وی با بیان اینکه مرمت و نگهدارى از این خانه بر عهده ایکوموس است که به خوبى آن را انجام مى‌دهند گفت: هیچکس چه میراث فرهنگی و چه ایکوموس اجازه ندارند درب یک اثر را که مالکیت معنوى آن براى مردم است ببندند و آن را به فضاى خصوصى و دفتر خصوصى براى گروهى تبدیل کنند.

شیخ الاسلام ادامه داد: وضعیت قرارداد حقوقى این خانه را پیگیرى مى‌کنیم البته اگر این خانه دوباره به ما بازگردد شاید امکان نگهدارى خیلى خوب آن را نداشته باشیم و براى واگذارى باید وارد چرخه صندوق احیا شود که واگذارى‌ها در آنجا بیشتر با کاربرى اقتصادى است.

او اظهار کرد: شاید وضعیت کنونى از واگذارى مجدد بهتر باشد اما انحصار آن هم غلط است.

  بنای تاریخی نفیس تهران در انحصار یک موسسه | اینجا یک گنج قاجاری است؛ ورود مردم ممنوع! | «ایکوموس» درب‌های خانه قوام‌الدوله را به روی مردم باز می‌کند؟
  بسته بودن درب خانه قوام‌الدوله به روی مردم ؛ صاحب این خانه کیست؟ | بلاهایی که سر یک خانه تاریخی آمد ؛ از بمبگذاری تا تسخیر توسط یک نهاد میراثی