چمدان: فعالان میراث فرهنگی با عنوان جمعی از تشکل‌های مردمی و صاحبنظران معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی در این نامه که خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته‌اند آورده‌اند:

در شرایطی که ایران در معرض چالش‌های بین المللی قرار دارد حراج آبروی فرهنگی کشور و تعرض به حریم اثر جهانی میدان نقش جهان، شایسته نیست.

به دنبال پافشاری مدیریت شهری اصفهان بر ساخت خیابان آقانجفی در نزدیکی مسجد شیخ لطف الله و به خاطر بی‌توجهی اداره کل میراث فرهنگی استان نسبت به وضع آشفته و نیمه مخروبه آن محدوده، طی مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ مقرر شد: شهرداری اصفهان طرح ساماندهی در قالب طراحی شهری با تاکید بر رویکرد مداخله حداقلی در بافت و انطباق با گذرهای موجود را تهیه و پس از تائید اداره کل میراث فرهنگی جهت طی مراحل قانونی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال تا امکان ادامه کار فراهم آید.

با وجود این مصوبه نه تنها پیگیرد برای تخلفات و جبران تخریب‌های گذشته دیده نمی‌شود، بلکه هنوز فراخوانی برای بررسی نظر کارشناسان منتشر نشده است. اخیرا نیز هجوم خودسرانه ماشین آلات شهرداری برای ادامه خاکبرداری و حفاری موجب نگرانی جدی شد چنانکه گویی مدیران اصفهان تلاش چندانی برای پاسداری از سلامت آن مجموعه تاریخی ندارند و توسعه شهری را صرفا در تخریب داشته‌های اصیل و جایگزینی با کالبدهای نوساز میبینند.

لذا امضا کنندگان ذیل این نامه خواستارند تا ۱ – از اصرار بر احداث خیابان آقانجفی به بهانه کاهش ترافیک، رونق محله یا هر بهانه ناموجه و فریبنده جلوگیری شود ۲ – فضاسازی خبری مبنی بر پیشرفت اجرایی خیابان و ناگزیر بودن احداث آن، متوقف و به شهروندان بابت ارزش آن محله آگاهی رسانی شود ۳ – کمیته‌ای شایسته برای فراخوان و جمع آوری ایده‌های پیشنهادی، مشخص شود ۴ – فراخوان همگانی برای نظرسنجی از کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی، معماری و باستان شناسی منتشر شود ۵ – فرآیند انتخاب و تدوین طرح نهایی، کاملا شفاف و منصفانه باشد ۶ – حیثیت فرهنگی ایران، حرمت تاریخی میدان نقش جهان و ظرفیت گردشگری بافت همجوار آن، مدنظر قرار گیرد.

  تعارف‌ها را کنار بگذارید؛ میدان نقش جهان در خطر است | شورای فنی اصفهان مدافع میراث نیست؛ پیاده نظام شهرداری است
  واکنش معاون وزیر راه به خطری که نقش جهان اصفهان را تهدید می‌کرد | دستور توقف عبور گذر آقا نجفی صادر شد
  نقش جهان اصفهان در خطر خروج از فهرست میراث جهانی | سکوت و مخفی کاری عجیب میراث اصفهان | گذری که حریم نقش جهان را نقض می‌کند