چمدان: اشیای موزه‌های مازندران مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی از عصر پیش از آهن (پنج هزار سال قبل) تا دوران معاصر است که گویای فرهنگ و تمدن غنی استان مازندران است.

  شمال فقط دریا نیست | توقف در استراحتگاه پهلوی و خانه ننه مکرمه؛ عاشق دلسوخته‌ای که نقاش سال دنیا شد

ردیف

نام موزه دولتی یا خصوصی

۱

مجموعه فرح آباد ساری

دولتی

۲

گنجینه بابل

دولتی

۳

خانه نیما یوشیج در شهرستان نور

دولتی

۴

موزه آلاشت در سوادکوه

دولتی

۵

موزه مردم شناسی منطقه دو هزار تنکابن

دولتی

۶

موزه تاریخ آمل

دولتی

۷

موزه شهدای آمل

دولتی

۸

سایت موزه گوهر تپه بهشهر

مجموعه تاریخی دولتی

۹

سایت موزه وستمین

مجموعه تاریخی دولتی

۱۰

موزه مردم شناسی کندلوس

خصوصی

۱۱

خانه بانو مکرمه قنبری بابل

خصوصی

۱۲

موزه تاریخی رامسر

خصوصی

۱۳

خانه بانو تبریزی نوشهر

خصوصی

۱۴ موزه عاج رامسر

خصوصی

۱۵ برج دیده بانی بابل

خصوصی

فعالیت موزه‌ها از ۹ صبح تا ۱۹ عصر است و در صورت استقبال بازدیدکنندگان ساعات بازدید افزایش می‌یابد.

  شمال فقط دریا نیست! | شمال می‌روید به خانه نیما و زادگاه رضاخان هم بروید