چمدان: سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی امروز کار خود را در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز کرد.
این نمایشگاه تا ۹ شهریور ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ پذیرای بازدید کنندگان است.
گفتنی است که در همزمان با نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه فرش و فرش‌های دستباف ایران نیز در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.