چمدان : نمایشگاه شتر پوشکار براساس تقویم هندو به‌مدت پنج روز از کارتیک اکاداسی (یازدهمین روز قمری) تا کارتیک پورنیما (پانزدهمین روز قمری) در شهر کوچک و زیبای پوشکار در فاصله ۱۴ کیلومتری آمر در شمال ایالت راجستان برگزار می‌شود. این شهر از سه‌طرف با تپه و از یک‌طرف با شنزار ریگ‌های روان احاطه شده است.

نمایشگاه شتر پوشکار یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های شتر، اسب و احشام در هندوستان است. علاوه‌بر تجارت چهارپایان، این جشنواره با فصل زیارتی هندوها در دریاچه پوشکار برگزار می‌شود.

هر پاییز، حدود ۲۰۰هزار گردشگر به شوق دیدن این نمایشگاه به پوشکار می‌آیند. پوشکار در فاصله حدود ۱۴۶ کیلومتری فرودگاه جیپور قرار دارد.

این نمایشگاه در سال ۲۰۱۷ از ۲۳ اکتبر تا ۴ نوامبر برگزار شد که این تاریخ در سال ۲۰۱۸ بین روزهای ۱۵ تا ۲۳ نوامبر و در سال ۲۰۱۹ بین روزهای ۴ تا ۱۲ نوامبر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تصاویر جشنواره دورگا پوجا ؛ در آستانه جشن پاییز هندوها در بنگال | خداحافظی مریدان با الهه و سپردن آن به آب!