چمدان : ورودی روز تا یک کیلومتر ۵۰ هزار ریال، پیمایش روز به ازای هر کیلومتر از یک کیلومتر تا ۷ کیلومتر پنج هزار ریال، پیمایش روز از ۷ کیلومتر به بالا به ازای هر کیلومتر ۶ هزار ریال، ورودی شب تا یک کیلومتر ۶۰ هزار ریال، پیمایش شب به ازای هر کیلومتر از یک کیلومتر تا ۷ کیلومتر شش هزار ریال، پیمایش شب از ۷ کیلومتر به بالا به ازای هر کیلومتر ۷ هزار ریال، نرخ کرایه فرودگاه به تمامی نقاط جزیره ۱۷۰ هزار ریال، از کلیه نقاط جزیره به نوار غربی گردشگری ۲۵۰ هزار ریال و به ازای هر دقیقه توقف ۵ هزار ریال تعیین شده است.

هم چنین در صورت سوار و پیاده کردن مسافر در مسیر اصلی ۱۰ هزار ریال تعیین شد.

نرخ کرایه حمل و نقل تاکسی های خطی به شرح زیر است:
ورودی ۲۰ هزار ریال و به ازای هر ایستگاه ۵ هزار ریال تعیین شد.
ایستگاه های مشخص شده برای تعیین نرخ کرایه تاکسی های خطی:
مرجان تا میدان ساحل
میدان ساحل تا میدان امیرکبیر
میدان ساحل تا بازار مروارید
میدان خلیج فارس تا میدان سعدی
میدان سعدی تا کلیه نقاط میرمهنا