چمدان: خانه تاریخی سیدان کوچکترین خانه ثبت ملی مشهد بود اما این خانه به دلیل گودبرداری غیر اصولی پروژه مجاور تخریب شد.

وفا ثابتی با بیان اینکه مکاتبات لازم به مراجع قانونی انجام شده است گفت: بر اساس شرح وظایف اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در راستای حفظ آثار تاریخی برای مرمت و استحکام بخشی این بنا ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سال ۹۶ اختصاص یافته بود که با وجود تخصیص اعتبار، مالک تمایلی جهت این مهم نداشت.

ثابتی تصرح کرد: هم چنین در راستای اهمیت بنای موصوف، اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نسبت به تامین و تخصیص ۱٫۵ میلیارد ریال، بنابرپیشنهاد مالک، نسبت به تملک اقدامات لازم را در سال جاری معمول نمود که منجر به نتیجه نشد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی ثامن با اشاره به آسیب وارد شده به بنا اظهار کرد: بر اساس گزارش این پایگاه، یگان حفاظت برای ساخت و ساز پیرامون بنای تاریخی به مجری پروژه ، اخطارهای متعددی ابلاغ و نیز به منظورهماهنگی قانونی و کسب مجوزهای لازم از سوی اداره کل میراث استان، در ۲ نوبت از ادامه فعالیت عمرانی این پروژه جلوگیری به عمل آمد.

بر اساس گزارش اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، او افزود: براساس نظر کارشناسی پایگاه میراث فرهنگی ثامن، برای گودبرداری صورت گرفته در مجاورت اثر، اصول فنی ایجاد سازه های نگهبان رعایت نشده است و این امر موجب فرو ریختن بخشی از بنا شده است.

ثابتی گفت: نظر به فوریت موضوع و ضرورت پیشگیری از تخریب اثر تاریخی، مراتب را به مراجع قانونی ذیصلاح اعلام و درخواست توقف فوری جهت بررسی و شناسایی عامل یا مرتکبین حادثه فوق درخواست شده است.