چمدان: کتاب کاشی‌‌های اسلامی سال ۸۹ با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط نشر موسسه مطالعات هنر اسلامی به چاپ رسیده و براساس اطلاعات کتابخانه ملی سال ۸۹ به چاپ دوم رسیده است.

در نقشه‌ای در صفحه‌های داخلی این کتاب به طور واضح از نام جعلی «خلیج ع ر ب ی» استفاده شده است.

وزارت ارشاد که سخت‌ترین ممیزی‌ها را روی آثار چاپی اعمال می‌کند و گاهی آثار را سال‌ها در انتظار مجوز نگاه می‌دارد، به راحتی در کتابی که خود در انتشار آن مشارکت کرده، چنین اشتباه بزرگی را نادیده گرفته است.

متولی فرهنگ نه تنها در اتخاذ رویکرد فرهنگی، انتشار کتاب‌ها و ژورنال، فضاسازی فرهنگی، حمایت و غیره برای استفاده از نام صحیح خلیج فارس ناتوان است که حتی در آثاری که از سیستم پر پیچ ممیزی خود می‌گذرد، چنین اشتباهاتی مرتکب شده است.

استفاده از نام جعلی «خلیج ع ر ب ی» در کتاب کاشی‌های اسلامی 

حمایت و مشارکت معاونت وزارت ارشاد در چاپ کتاب کاشی‌های اسلامی

 

اطلاعات ثبت کتابخانه ملی

به گزارش چمدان، کتاب کاشی‌های اسلامی در پنج بخش تنظیم شده است؛ فصل نخست به صنعتگران و تکنیک‌ها و در فصل دوم به کاشی لعابدار با درخشندگی انوار خورشید سده‌های پانزدهم، نهم تا هفدهم و یازدهم می‌پردازد.

فصل سوم افزایش زیاد کاشی‌های ایران، آناتولی و سوریه سده‌های دوازدهم، ششم تا چهاردهم و هشتم را دربردارد.

فصل چهارم نیز به پرده‌های شکوه و جلال ایران، آسیای مرکزی سده‌های چهاردهم، هشتم تا نوزدهم و سیزدهم می‌پردازد.

فصل پنجم نیز گل‌های نیلوفر آبی و لاله سوریه و ترکیه سده‌های پانزدهم، نهم و نوزدهم و سیزدهم رادربردارد.

نقشه جهان اسلام و منابع مطالعاتی بیشتر پایان‌بخش این کتاب پژوهشی است.