چمدان: سرهنگ بهمنی نژاد با اشاره به بررسی محل فروش کاشی‌های تاریخی در شیراز به چمدان گفت: کارشناسان و ماموران یگان حفاظت به محلی که تصاویر فروش کاشی‌های تاریخی‌اش در آن منتشر شده، رفته و موضوع را بررسی کرده‌اند.

او افزود: محل فوق کارگاه کاشی سازی است و نمونه‌های کاشی تاریخی در آن وجود دارد اما کاشی‌های جدید در آن ساخته می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس درباره فروش این کاشی‌ها گفت: براساس اظهارات کاشی ساز این کاشی‌های تاریخی تنها به عنوان نمونه در آن محل وجود دارند و برای فروش نیستند.

  اسناد فروش کاشی‌های تاریخی شیراز به قیمت ارزی | فروش کاشی تاریخی در یکی از معروفترین اماکن تاریخی شیراز

گفتنی است که تصاویر چمدان نشان می‌دهد که روی این کاشی‌ها برچسب قیمت وجود دارد که قیمت‌های آن بسیار بیشتر از قیمت کاشی‌های تازه ساز است.