چمدان: به گزارش خبرنگار چمدان، این موزه بزرگترین موزه صنعتى کشور است که در محل آموزشگاهى که نیروهاى شرکت نفت پیش از استخدام در آن دوره مى‌دیدند برپا شده و علاوه بر اسناد و مدارک، حدود ٢٠٠٠ قطعه از تجهیزات موزه‌اى شرکت نفت را هم در خود جاى داده است.

آموزشگاه حرفه‌اى در دهه ٣٠ شمسى افتتاح شده و تا بعد از انقلاب نیز مدتى فعال بوده است.

موزه کارآموزان صنعت نفت - بزرگترین موزه صنعتى ایران - موزه در آبادان - موزه های آبادان

موزه کارآموزان صنعت نفت - بزرگترین موزه صنعتى ایران - موزه در آبادان - موزه های آبادان

موزه کارآموزان صنعت نفت - بزرگترین موزه صنعتى ایران - موزه در آبادان - موزه های آبادان