چمدان :  ابراهیم کریمی در نشستی که به منظور حفظ، نگهداری و معرفی میراث صنعتی راه آهن و نقش آن در توسعه کشور برگزار شد، اظهار کرد: در راستای ظرفیت سنجی و شناسایی قابلیت ها، نیازسنجی و تهیه طرح و محتوای این پرونده، میراث فرهنگی ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع استانی در بودجه سال جاری اختصاص داده است.

وی افزود: به ثمر رسیدن این پروژه نیازمند توجه و همکاری مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی است و راه‌اندازی آن زمینه ساز ارتقای گردشگری فرهنگی و پایدار در این منطقه خواهد بود.

محمدرضا قربانی، مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ (گلستان) نیز در این جلسه آمادگی این اداره کل را جهت پیشبرد امور و راه اندازی با شتاب موزه راه آهن اعلام کرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد کمیته ای مشترک موارد مربوط به راه اندازی موزه راه آهن را پیگیری کند