چمدان: ژولیوس اوربایتیس بعد از ۳۰ سال جست‌وجو در نقاط مختلف جهان مجموعه‌ای از اشیای تاریخی مربوط به دوران جنگ سرد با محوریت برنامه‌های جاسوسی کا.گ.ب شوروی سابق را جمع‌آوری و اکنون موزه جاسوسی کا.گ.ب را در خیابان چهاردهم منهتن نیویورک آمریکا راه‌اندازی کرده است.

این موزه ۳هزارو۵۰۰ شیء تاریخی مربوط به کارگروه امنیت کشور (کا.گ.ب) را که درطول جنگ سرد از نظر سلطه فرهنگی، اقتصادی و نظامی رقیب اصلی سی‌.آی.‌ای بود را شامل می‌شود.

اسلحه رژلب│ این رژلب با فشنگ 4.5میلیمتری پر می‌شد و با یک ضربه روی لب گلوله را آزاد می‌کرد
اسلحه رژلب│ این رژلب با فشنگ ۴٫۵ میلیمتری پر می‌شد و با یک ضربه روی لب گلوله را آزاد می‌کرد
فرچه کفش و کفش‌های دوربین پنهان│ این مجموعه شامل دوربین‌های مینیاتوری و دوربین‌های پنهان است. ماموران کا.گ.ب با استفاده از این دوربین‌ها از اسناد، گذرنامه‌ها، روزنامه‌ها، مردم، مکان‌ها، اختراع‌ها، چیدمان‌های نظامی، باندهای فرودگاه‌ها و سلاح‌های هسته‌ای عکس می‌گرفتند
فرچه کفش و کفش‌های دوربین پنهان│ این مجموعه شامل دوربین‌های مینیاتوری و دوربین‌های پنهان است. ماموران کا.گ.ب با استفاده از این دوربین‌ها از اسناد، گذرنامه‌ها، روزنامه‌ها، مردم، مکان‌ها، اختراع‌ها، چیدمان‌های نظامی، باندهای فرودگاه‌ها و سلاح‌های هسته‌ای عکس می‌گرفتند
ضبط سیمی مینیاتوری│ کا.گ.ب از دستگاه‌های ضبط‌صوت، دستگاه‌های شنود خطوط تلفن و میکروفن‌های مخفیانه داخل اتاق برای ضبط صدای افراد مظنون یا دشمنان استفاده می‌کردند
ضبط سیمی مینیاتوری│ کا.گ.ب از دستگاه‌های ضبط‌صوت، دستگاه‌های شنود خطوط تلفن و میکروفن‌های مخفیانه داخل اتاق برای ضبط صدای افراد مظنون یا دشمنان استفاده می‌کردند
دفتر بازسازی‌شده کا.گ.ب
دستگاه رادیویی جاسوسی│ یک کیف رادیویی که به راحتی قابل حمل به محل عملیات جاسوسی بود. این رادیو در باندهای بسامد بین 3 مگاهرتز تا 30مگاهرتز عمل می‌کرد
دستگاه رادیویی جاسوسی│ یک کیف رادیویی که به راحتی قابل حمل به محل عملیات جاسوسی بود. این رادیو در باندهای بسامد بین ۳ مگاهرتز تا ۳۰مگاهرتز عمل می‌کرد
دستگاه رمز فایلکا│ همانند دستگاه انیگما که آلمان نازی درطول جنگ جهانی دوم برای رمزگزاری حروف استفاده می‌کرد این دستگاه رمز فایلکا هم درطول جنگ سرد به جاسوسان شوروی اجازه می‌داد که نامه‌هایشان را به‌صورت رمزنویسی‌شده بنویسند
دستگاه رمز فایلکا│ همانند دستگاه انیگما که آلمان نازی درطول جنگ جهانی دوم برای رمزگزاری حروف استفاده می‌کرد این دستگاه رمز فایلکا هم درطول جنگ سرد به جاسوسان شوروی اجازه می‌داد که نامه‌هایشان را به‌صورت رمزنویسی‌شده بنویسند
تلفن محافظت‌شده از استراق سمع│ این تلفن‌های مخصوص که در اتحاد جماهیر شوروی استفاده می‌شد، تماس‌های تلفنی محرمانه ایمن را تضمین می‌کردند
تلفن محافظت‌شده از استراق سمع│ این تلفن‌های مخصوص که در اتحاد جماهیر شوروی استفاده می‌شد، تماس‌های تلفنی محرمانه ایمن را تضمین می‌کردند
اوراق هویت ماموران کا.گ.ب
اوراق هویت ماموران کا.گ.ب
بازسازی سلولی در زندان کا.گ.ب
بازسازی سلولی در زندان کا.گ.ب
دستگاه گیرنده لامپی رادیو
دستگاه گیرنده لامپی رادیو
سکه یادبود بزرگان کا.گ.ب│ سال 1881 در دوره سلطنت تزار نیکلاس دوم نیروی پلیس مخفی روسیه با نام «اوخارا» توسعه یافت و بعد از آن، کا.گ.ب در سال 1954 به‌عنوان «شمشیر و سپر حزب کمونیست» تاسیس شد
سکه یادبود بزرگان کا.گ.ب│ سال ۱۸۸۱ در دوره سلطنت تزار نیکلاس دوم نیروی پلیس مخفی روسیه با نام «اوخارا» توسعه یافت و بعد از آن، کا.گ.ب در سال ۱۹۵۴ به‌عنوان «شمشیر و سپر حزب کمونیست» تاسیس شد

————

منبع: گاردین