چمدان : محتوای این‌ شماره ماهنامه مهرپارسه از چهار بخش میراث‌فرهنگی، پرونده، صنایع‌دستی و گردشگری تشکیل شده که در این شماره پرونده ویژه آن «هخامنشیان» است.

امیرمهدی طاهری‌فر مدیرمسئول و مرجان حاجی‌رحیمی سردبیر این نشریه هستند و در این شماره مطالبی از فرزانه ابراهیم زاده، ریحانه جاویدی، نفیسه حاجاتی، احسان رستمی پور، آیسان زرفام، فاطمه علی اصغر، شیرین صفوی، نسترن طارسی، حمیدرضا محمدی، زهره نیلی و حمیدرضا همایونی فر منتشر شده‌است.

همچنین  اسماعیل یغمایی (باستان شناس پیشکسوت)، دکتر علی بهادری ( باستانشناس،استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر شاهرخ رزمجو (باستانشناس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران) ، دکتر کامیار عبدی ( انسان شناس، پژوهشگر میهمان مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا؛آمریکا)، دکتر مهرداد ملک زاده ( باستان شناس،استادیار پژوهشی پژوهشکده باستان شناسی)، دکتر کوروش محمدخانی ( باستان شناس،استادیار دانشگاه شهید بهشتی) و طیبه الماسی (دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه بوعلی همدان) تحریریه علمی این شماره از ماهنامه هستند.

این نشریه ۱۱۲ صفحه با کاغذ گلاسه به قیمت ۱۰ هزار تومان است.