چمدان: مطابق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران سال گذشته مجموعا ۴۲۷هزار و ۸۰۳ نشست و برخاست در فرودگاه‌های تحت مدیریت این شرکت و ۵ فرودگاه اختصاصی کشور انجام شده و ۵۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۱۳ مسافر و ۵۱۵ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۱۱ کیلوگرم بار توسط این پروازها جابجا شده‌اند. این آمار نسبت به سال پیش از آن به ترتیب ۱۴ درصد (تعداد پروازها)، ۱۶ (جابجایی مسافر) و ۱۴ درصد (جابجایی بار) کاهش نشان می‌دهد.

فرودگاه مهرآباد با ۱۲۶ هزار و ۳۰ نشست و برخاست و جابجایی ۱۴ میلیون و ۸۲۶ هزار  و ۱۰۷ مسافر در رده نخست و فرودگاه‌های مشهد و امام خمینی (ره) نیز هرکدام به ترتیب ۶۰۳۳۵  و ۴۷۴۴۶ نشست و برخاست و جابجایی ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۶۴۶ و ۷ میلیون و ۲۷۱هزار و ۳۳۸ مسافر را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. همچنین کمترین میزان پرواز متعلق به فرودگاه سمنان با ۴ پرواز و جابجایی ۱۹۸ نفر مسافر بوده است.