چمدان :  محمد حسن طالبیان درباره تاثیر تحریم‌ها روی پروژه‌های مرمتی کشور به چمدان گفت: در حال حاضر مواد وارداتی لازم برای مرمت‌ها از قبل موجود است و مشکلی در این زمینه نداریم.

وی افزود: هنوز کشورهای اروپایی مانع ورود مواد مرمتی به ایران نشده‌اند و امیدواریم در ادامه نیز مانع ورود این مواد به کشور نشوند.

معاون میراث فرهنگی درباره وضعیت قیمت این مواد نیز گفت: ما به طور مستقیم در این زمینه دخالت نداریم و بخش خصوصی واردات این مواد را به عهده دارد بنابراین با توجه به شرایط پیش آمده قیمت‌ مرمت‌ها بالا خواهد رفت.

  تصویری از یک مرمت‌ عجیب؛ این‌ بار معبد هندوهای بندرعباس | لطفا مرمت نکنید!

طالبیان همچنین با اشاره به پروژه‌های مرمتی ایران در خارج کشور گفت: در پروژه‌هایی که در خارج از کشور شرکت کردیم نیز دولت به ما ارزی اختصاص نداد و اکنون نیز بعید است این اتفاق بیافتد.